Nádrže

Na co lze srážkovou vodu využít?
Spotřeba vody v domácnosti je asi 130 l / os.den a procentuelní rozdělení jednotlivých činností je
vidět v grafu na obrázku 1. Srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody do výše přibližně
50 %, pro všechny činnosti v pravé části grafu. Je naprosto zbytečné splachovat toalety vodou
pitnou, podobně i úklid vč. praní prádla a zavlažování zahrady lze realizovat vodou nepitnou.                                                   

V případě vašeho zájmu nebo jakýchkoliv dotazů nás kdykoliv kontaktuje .

Nádrž.pdf

Užitková voda.jpg